OFFICE BEARERS
S.No Name of the Executive Member Name of the Post
1 Prof. Ghanshyam n Singh President
2 Prof. Parmod Kumar Aggarwal Vice-President
3 Prof. Dinesh Kumar Secretary
4 Dr. Indu Varshney Treasurer
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS
Sr No Name of the Executive Member State
1 Dr. Veerendra Sharanappa Adigal Andhra Pradesh & Telangana
2 Dr. Niranjan Roy Assam
3 Prof.Shankar Shah Bihar
4 Dr. Manohar Manoj Kumar Bihar
5 Dr. Nitin Arora Chandigarh
6 Dr. Kiran Shrivastava Chhattishgarh
7 Dr. Manjul Singh Delhi
8 Dr. Dhiresh Kulshrestha Gujarat
9 Dr. Vaishali Acharya Gujarat
10 Dr. Angrej Singh Rana Haryana
11 Dr. Pardeep Kumar Himachal Pradesh
12 Dr. Suparn Sharma J & K and Laddakh
13 Dr. Anil Thakur Jharkhand
14 Dr. Deepak Popat Sable Karnataka
15 Dr. Mamta Singh Kerala
16 Prof. Girish Mohan Dubey Madhya Pradesh
17 Dr. Samta Jain Madhya Pradesh
18 Dr. Ritu Tiwari Maharashtra
19 Dr. Deepak D Shelar Maharashtra
20 Prof. Mithilesh Kumar Sinha Manipur & Nagaland
21 Dr. Manoj Kumar Singh Orisa
22 Dr. Rajinder Kumar Uppal Punjab
23 Dr. Manesh Choubey Sikkim
24 Dr. Sahab Singh Tamilnadu
25 Mr. Marutesh S Tamilnadu
26 Prof.C.B.Singh, Uttar Pradesh
27 Dr. Dushyant Kumar Uttar Pradesh
28 Dr. Mohit Saxena Uttar Pradesh
29 Dr. Surjeet Singh Uttrakhand
30 Dr. Priti Atrey Uttrakhand
31 Dr. Niraj Kumar Himanshu West Bengal
32 Ms. Dolly Singh West Bengal
INVITED EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS
Sr No Name of the EC Member State
1 Prof. P. K. Chaubey
Past President
New Delhi
2 Prof. V. K. Malhotra
Past President
New Delhi
3 Prof. Kiran Pandya Gujrat
4 Prof. S. N. Bagalkoti Karnataka
5 Prof. Vinod Kumar Srivastava Uttar Pradesh